Bão số 10 bắt đầu "tấn công" Hà Tĩnh- Quảng Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL