Bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ Hà Tĩnh- Quảng Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL