Tin bão số 9 khẩn cấp: Giật cấp 15, di chuyển rất nhanh về Đà Nẵng- Phú Yên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL