Lịch trình ba ngày đầu tiên làm việc của Tổng thống Donald Trump - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL