Vào viện cấp cứu vì nhuộm tóc làm đẹp ngày Tết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL