Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/9/2019: Điều trị thành công cho một trẻ nhiễm "khuẩn ăn thịt người" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL