Tin tức giải trí mới nhất ngày 26/12: Thêm hai nghệ sĩ khác đã rời khỏi công ty quản lý với Jack - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL