Tin tức giải trí mới nhất ngày 27/8/2019: Ekip "Cậu Vàng" tuyển lại "diễn viên" yêu cầu 100% chó thuần Việt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL