Tin tức giải trí mới nhất ngày 30/9: Isaac mê tất cả mọi thứ thuộc về Diệu Nhi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL