Tin tức giải trí mới nhất ngày 8/10/2020: Mẹ Hương Giang đăng ảnh con gái đưa Matt Liu về "ra mắt quan viên hai họ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL