Tin tức giải trí mới nhất ngày 8/11: Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức về một nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL