Tin tức giải trí mới nhất ngày 9/10: Sao Việt động viện Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL