Sập giàn giáo ở công trình xây trung tâm thương mại, nhiều người bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL