"Sao" Việt đến Cannes để làm gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL