Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 24/10: Vua Thái Lan tiếp tục phế truất 6 cận thần hoàng gia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL