Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 23/5/2020: Con bí thư xã "lọt cửa" tinh giản biên chế đã nộp đơn xin nghỉ việc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL