Tổng thống Trump: Trung Quốc đang điều quân tới sát sườn Hong Kong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL