Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/9: Nga mở cuộc dội bom uy lực nhất vào quân thánh chiến - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL