Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 28/8: Nga dùng 7 vận tải cơ hạng nặng chở vũ khí tới Syria - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL