Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 28/7: 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq "rung chuyển" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL