Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 6/7: Khủng bố IS giao tranh ác liệt với quân đội Syria tại Badiya al-Sham - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL