Tình hình cơn bão số 8: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL