Tình hình Syria: Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ của phiến quân ở Douma - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL