Tình khúc vượt thời gian tháng 5: Ngọc Sơn "phá lệ" hát nhạc xưa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL