Tòa đang nghị án, bị cáo nhảy qua tường rào cao 2m rồi trốn lên núi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL