Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa thắp sáng hình quốc kỳ Việt Nam trong ngày 2/9 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL