Tòa nhà Sài Gòn Center bốc khói nghi ngút, hàng trăm người nháo nhào tháo chạy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL