Tỏa sáng tại Hoa hậu Siêu quốc gia, Minh Tú được Missosology ví như "tiếng sấm" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL