Toàn bộ miền Bắc nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL