Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai QH khóa XIV - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL