Tới khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tá hỏa khi "thi thể" mở mắt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL