Tổng giám đốc FLC nhận 1,08 tỷ tiền lương trong năm 2013 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL