Chùm ảnh: Tổng khởi nghĩa thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL