Tăng lương năm 2016: Tổng LĐLĐ giữ nguyên mức đề xuất tối thiểu 350-550.000 đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL