Tổng thống Hàn Quốc: Bán đảo Triều Tiên sẽ được thống nhất vào năm 2045 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL