Tổng thống Kennedy mắc “sai lầm nghiêm trọng” ở Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL