Tổng thống Mỹ: "Tôi mới bầu cho một người tên Trump" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL