Tổng thống Pháp "khổ" vì bê bối tình ái - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL