Tổng thống Philippines nói không thể cản Trung Quốc xây dựng ở Scarborough - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL