Tổng thống Putin khen ông Trump là người 'khôn ngoan' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL