Tổng thống Trump buông lời chê ông Biden thậm tệ, kêu gọi kiểm tra ma túy trước buổi tranh luận - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL