Tổng thống Trump đi thăm người ủng hộ ngoài bệnh viện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL