Tổng thống Trump đưa ra hơn 2.000 tuyên bố “thật giả lẫn lộn” trong 355 ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL