Tổng thống Trump khen ngợi Việt Nam là một nơi tuyệt vời sau khi trở về Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL