Tổng thống Trump sẽ cố gắng không nhắc đến COVID-19 khi quay lại tranh cử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL