Tổng thống Trump: "Tôi thấy khỏe hơn nhiều và sẽ sớm trở lại" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL