Tổng thống Trump tước quy chế ưu đãi đặc biệt dành cho Hong Kong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL