Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Uỷ ban tư pháp chưa báo cáo kết quả lấy phiếu vụ Hồ Duy Hải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL