Vietnam Idol Đêm hát đôi: Top 4 lần đầu được kết đôi cùng các ca sĩ khách mời - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL