TP. HCM: Chỉ đạo việc treo băng rôn tuyên truyền Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á Thái Bình Dương theo đúng quy định - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL